Wat doet een Netbeheerder Nederland precies?

Een netbeheerder speelt een cruciale rol in de energievoorziening en is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van het energienetwerk, zowel voor elektriciteit als gas. In sommige gevallen kan een netbeheerder ook verantwoordelijk zijn voor andere nutsvoorzieningen, zoals water en warmte. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een netbeheerder:

Aanleg en Onderhoud

 • Aanleg van nieuwe netwerkinfrastructuur, zoals elektriciteitskabels en gasleidingen.
 • Onderhoud en renovatie van het bestaande netwerk om de betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen.

Distributie

 • Zorgen voor een efficiënte en betrouwbare distributie van elektriciteit en gas van de producent naar de consument.
 • Balanshandhaving tussen vraag en aanbod op het energienet om storingen te voorkomen.

Aansluiting en Meterbeheer

 • Nieuwe aansluitingen verzorgen voor huishoudens en bedrijven.
 • Beheer en onderhoud van energiemeters, inclusief de uitrol van slimme meters die op afstand kunnen worden uitgelezen.

Veiligheid en Nooddiensten

 • Bewaken van de veiligheid van het netwerk en direct ingrijpen bij calamiteiten, zoals gaslekken of stroomstoringen.
 • Informatie verstrekken over veilig graven om schade aan ondergrondse leidingen te voorkomen.

Informatieverstrekking

 • Leveren van (verbruiks)data aan energieleveranciers voor facturatie.
 • Voorlichting geven aan consumenten en bedrijven over energiebesparing en -veiligheid.

Regulering en Tarieven

 • De tarieven voor het netbeheer worden doorgaans gereguleerd door een overheidsinstantie om ervoor te zorgen dat deze redelijk en transparant zijn.

Duurzaamheid

 • Stimuleren van duurzame initiatieven, zoals de aansluiting van zonnepanelen en windturbines op het net.

Wat kost de netbeheerder Nederland?

De kosten voor de netbeheerder kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals je locatie en je energieverbruik. In Nederland worden deze kosten doorgaans in rekening gebracht via je energierekening, waarbij je energieleverancier deze kosten weer doorbetaalt aan de netbeheerder. Hier zijn enkele componenten die invloed kunnen hebben op de kosten:

Vaste Leveringskosten

Dit zijn vaste kosten die je betaalt voor het beheer en het onderhoud van het energienetwerk, ongeacht je energieverbruik.

Verbruikskosten

Naast de vaste kosten kunnen er ook kosten in rekening worden gebracht op basis van je energieverbruik. Dit is doorgaans een tarief per kWh voor elektriciteit en per m3 voor gas.

Aansluitkosten

Als je een nieuwe aansluiting nodig hebt, bijvoorbeeld voor een nieuw gebouwde woning, dan kunnen daar eenmalige kosten voor worden berekend.

Capaciteitstarief

Dit is een tarief gebaseerd op de capaciteit van je aansluiting. Grotere aansluitingen hebben een hoger tarief, wat relevant kan zijn voor bedrijven of huishoudens met een bovengemiddeld energieverbruik.

Overige Kosten

Soms zijn er nog andere kosten, bijvoorbeeld voor het verplaatsen of verwijderen van een aansluiting, of voor het laten uitvoeren van een meting.

De exacte kosten kunnen per netbeheerder verschillen en worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het is aan te raden om de website van je netbeheerder te raadplegen of direct contact op te nemen voor de meest actuele informatie over de kosten.

Het is ook mogelijk om een indicatie van de kosten te vinden op je jaarlijkse energierekening, waar deze kosten apart worden gespecificeerd. Hierdoor heb je een beter inzicht in wat je betaalt voor het beheer en onderhoud van het energienetwerk.

Welke netbeheerders zijn er in Nederland?

In Nederland zijn er meerdere netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het elektriciteits- en gasnetwerk. Hier zijn enkele van de bekendste:

Elektriciteitsnetbeheerders:

 1. TenneT – Verantwoordelijk voor het landelijke hoogspanningsnetwerk.
 2. Liander – Actief in delen van Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en Zuid-Holland.
 3. Stedin – Actief in grote delen van Zuid-Holland en Utrecht.
 4. Enexis – Actief in Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland en Limburg.
 5. Coteq Netbeheer – Actief in de regio Twente.
 6. Westland Infra – Actief in de Westlandse regio.
 7. Enduris – Actief in Zeeland.
 8. RENDO – Actief in delen van Overijssel en Drenthe.

Gasnetbeheerders:

 1. Gasunie Transport Services (GTS) – Verantwoordelijk voor het landelijke gastransportnetwerk.
 2. Liander – Actief in delen van Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en Zuid-Holland.
 3. Stedin – Actief in grote delen van Zuid-Holland en Utrecht.
 4. Enexis – Actief in Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland en Limburg.
 5. Coteq Netbeheer – Actief in de regio Twente.
 6. Westland Infra – Actief in de Westlandse regio.
 7. Enduris – Actief in Zeeland.
 8. RENDO – Actief in delen van Overijssel en Drenthe.

Elke netbeheerder is actief in een specifieke regio en is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en eventuele uitbreiding van het netwerk in die regio. De netbeheerder is ook het aanspreekpunt voor storingen en voor vragen over je aansluiting. Het is niet mogelijk om je eigen netbeheerder te kiezen; dit wordt bepaald door je woon- of vestigingslocatie.