Door de extreme stijging van de energieprijzen waren vaste energiecontracten een tijdlang niet beschikbaar. Echter, verschillende leveranciers hebben nu besloten ze opnieuw aan te bieden. Hoewel een vast contract voordelig kan zijn, is het belangrijk op te merken dat klanten vanaf 1 juni 2023 een hogere opzegboete zullen moeten betalen als ze besluiten hun vast energiecontract voortijdig te beëindigen. Maar wat houdt deze verandering precies in? Waarmee moet je rekening houden en wat zijn de andere zaken die je moet weten?

Vaste energiecontracten waren voor een lange periode vrij standaard. De tarieven voor gas en elektriciteit waren redelijk laag en de prijsfluctuaties bleven binnen een stabiele marge. Hierdoor konden energieleveranciers energiecontracten met vaste tarieven aanbieden voor een langere termijn zonder aanzienlijk risico.

Vaste contracten afsluiten niet mogelijk

In 2021 begonnen de lage energieprijzen te fluctueren. Door de geleidelijke opheffing van COVID-19 beperkingen nam de wereldwijde energievraag toe. De inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 en de daaropvolgende stopzetting van de Russische gasleveringen aan Europa zorgden voor een enorme stijging van de gasprijzen.

Deze situatie leidde ertoe dat veel energieleveranciers tijdelijk terughoudend waren om vaste energiecontracten aan te bieden. De markt was te volatiel en onvoorspelbaar. Door langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden, liepen leveranciers het risico dat ze energie moesten inkopen voor een veel hogere prijs dan waarvoor klanten het hadden afgenomen.

Er worden sinds kort weer vaste energie contracten aangeboden in 2023

De afgelopen winter was relatief zacht en de gasvoorraden bleven goed behouden. Dit zorgde voor enige stabiliteit in de energiemarkt, waardoor sommige leveranciers de stap durfden te nemen om opnieuw vaste contracten aan te bieden.

Er is echter nog een andere factor die heeft bijgedragen aan de terugkeer van vaste contracten. De Autoriteit Consument & Markt is bezig met de ontwikkeling van nieuwe regels met betrekking tot opzegvergoedingen. De huidige regeling is voordelig voor consumenten, maar brengt risico’s met zich mee voor leveranciers. De nieuwe regels zullen het risico voor leveranciers verminderen bij het aanbieden van vaste contracten, waardoor ook consumenten meer zekerheid krijgen over de tarieven, zo is het idee.

Het plan was om de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 in te voeren. Dit plan veranderde echter, omdat de administratieve aspecten van de veranderingen complex bleken te zijn, waardoor de implementatie werd uitgesteld tot 1 april. Deze deadline werd ook niet gehaald en de nieuwe streefdatum is nu 1 juni.

Hoe werkt het opzeggen van energie contracten voor 1 Juni 2023?

Als je momenteel een vast energiecontract hebt en besluit dit vroegtijdig te beëindigen, dan wordt de opzegboete bepaald door de huidige regels, gebaseerd op de resterende looptijd van je contract. Een langere contractduur betekent een hogere opzegvergoeding, maar de tarieven zijn vastgesteld.

Als je contract langer dan 2,5 jaar loopt, moet je rekenen op een opzegboete van 125 euro. Voor contracten met een resterende looptijd tussen 2 en 2,5 jaar is de opzegvergoeding 100 euro. Als je contract nog 1,5 tot 2 jaar te gaan heeft, bedraagt de opzegboete 75 euro. En als je contract minder dan 1,5 jaar heeft, is de kosten voor het opzeggen 50 euro.

Hoe wordt de opzegboete van een energiecontract na 1 juni 2023?

Beginnend op 1 juni 2023, zal het vroegtijdig beëindigen van een vast energiecontract in veel gevallen meer kosten met zich meebrengen. De gedachte hierachter is dat de energieleverancier energie inkoopt namens jou, maar door het vroegtijdig opzeggen van het contract, wordt een deel van deze ingekochte energie niet benut.

De kosten die je moet dragen om het contract op te zeggen, worden onder meer bepaald op basis van het referentietarief. De energieleverancier vergelijkt hierbij de tarieven die nieuwe klanten moeten betalen met de tarieven die in jouw contract zijn opgenomen. Daarnaast houdt de leverancier rekening met het standaard jaarverbruik dat gebaseerd is op het historisch verbruik.

De volgende formules worden dan toegepast:

Voor elektriciteit: (huidig kale leveringstarief per kWh – het referentietarief) * het aantal niet-verbruikte kWh.

Voor gas: (huidige kale leveringstarief per m³ – referentietarief) * de hoeveelheid niet-verbruikt m³. Rekenvoorbeeld

Hier zijn twee (vereenvoudigde) rekenvoorbeelden van opzegvergoedingen waar je vanaf 1 juni 2023 rekening mee kunt houden.

Voor elektriciteit: Stel, volgens je contract betaal je € 0,45 per kWh en je contract voorziet in het gebruik van 1800 kWh. Na zes maanden besluit je te wisselen van leverancier en je hebt op dat moment 800 kWh verbruikt. Bij de nieuwe leverancier ga je € 0,30 per kWh betalen. De opzegvergoeding voor je elektriciteitscontract wordt dan berekend als volgt.

(0,45 – 0,30) * (1800 – 800), oftewel; 0,15 * 1000 = € 150

Voor gas: Stel, volgens je contract betaal je € 1,70 per m² voor 1800 m³ gas. Nieuwe klanten betalen echter € 1,20 per m³. Je hebt 900 m³ gebruikt en je hebt dus 900 m³ over. De opzegvergoeding wordt dan:

(1,70 – 1,20) * (1800 – 900), oftewel; 0,50 * 900 = € 450

Totaal: € 150 + € 450 = € 600

Op het moment dat je aangeeft bij jouw huidige energieleverancier te willen overstappen, berekent de energieleverancier de boete. Mocht je de boete te hoog vinden, dan kun je nog van gedachten veranderen. Hoe kleiner de prijsverschillen tussen de tarieven van de verschillende leveranciers zijn, hoe lager de opzegvergoeding.