Prognose energieprijzen 2022 en daarna

In bijna elke nieuwsuitzending wordt er wel een item aan gewijd: de ontwikkeling van de energieprijzen. Ook in alle kranten wordt er veel over geschreven. Niet zonder reden natuurlijk. Ontwikkelingen op de energiemarkt raken iedereen. We hebben allemaal energie nodig om in onze dagelijkse behoeftes te voorzien.

Klimaatverandering door CO2

De laatste jaren is klimaatverandering een hot topic. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen, zorgen voor een toename van CO2 in onze atmosfeer. CO2 is een zogenaamd broeikasgas. Hoe meer CO2 zich in de atmosfeer bevindt, des te meer warmte er vastgehouden wordt. Dit is het bekende broeikaseffect. De temperatuur op aarde stijgt en als we hier niets tegen doen, zullen de gevolgen voor alles en iedereen merkbaar worden. IJskappen en de permafrost van de toendra’s smelten. Het smelten van de ijskappen zorgt voor een stijging van de zeespiegel. Het smelten van de permafrost zorgt ervoor dat een ander broeikasgas, methaan, uit de permafrost vrijkomt. Dit zal het broeikaseffect alleen maar versterken. Om de opwarming van de aarde te stoppen, moet de CO2 uitstoot omlaag. We moeten stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen en overstappen op hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales.

Hoe ontwikkelt de gasprijs zich in 2022?

Onze regering voert actief beleid om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Belangrijkste wapen van de overheid is het heffen van belasting en accijnzen. De laatste jaren zijn deze drastisch verhoogd. Zoals het er nu naar uitziet, zal de stijging van de energiebelasting niet doorgezet worden in 2022. Dit heeft met name te maken met het feit dat gas steeds duurder wordt. Vanwege de aardbevingen, is de gasproductie in Groningen zo goed als gestopt. Dit betekent dat we gas uit het buitenland in moeten kopen. Dit is veel duurder dan onze eigen gas. Om de energieprijzen nog enigszins binnen de perken te houden, wil de regering de energiebelasting in 2022 verlagen. Netto betekent dit dat de stijging van de gasprijzen iets gedempt wordt. De verwachting is dat een gemiddeld gezin 100 euro of meer per jaar meer kwijt zal zijn aan gas.

Hoe ontwikkelen de elektriciteitsprijzen zich in 2022?

In het beleid om de energietransitie te bevorderen, moedigt de regering het gebruik van elektriciteit in plaats van gas aan. Dit betekent echter niet dat de elektriciteitsprijzen omlaag gaan in 2022. De verwachting is wel dat de stijging minder sterk zal zijn dan die van de gasprijzen. Op dit moment draaien de meeste energiecentrales in Nederland nog op fossiele brandstoffen. Dit betekent veel CO2 uitstoot. Zo draagt onze elektriciteitsproductie nog stevig bij aan de klimaatverandering. De transitie naar hernieuwbare bronnen voor onze elektriciteitsproductie is in volle gang en het tempo waarin windmolen- en zonneparken aangelegd worden neemt snel toe. Voor huishoudens is dit nog niet merkbaar in de elektriciteitsprijzen voor 2022. Behalve natuurlijk voor de huishoudens die zonnepanelen op het dak hebben. Met zonnepanelen wek je zelf schone energie op die je direct kunt gebruiken. Het overschot lever je terug aan je leverancier. Dit merk je nu en in 2022 in je energierekening.

Aandachtspunten bij overstappen naar andere leverancier in 2022

Om direct kosten te besparen zonder al te veel aan je energieconsumptie te veranderen, is overstappen naar een andere leverancier. Er zijn al veel gezinnen die jaarlijks overstappen. Overstappen kan voordeel opleveren, maar je kunt ook bedrogen uitkomen. Als je momenteel een vast meerjarig contract met je leverancier hebt, zul je een boete moeten betalen als je tussentijds overstapt. Deze boete is hoger naarmate je contract nog langer duurt. Let er goed op dat je nieuwe leverancier deze boete betaalt. Anders heeft het geen zin om over te stappen. Let ook goed op de voorwaarden van een nieuw contract. Hoe lang loopt het contract? Wat zijn de ontbindende voorwaarden? Wanneer krijg je nu echt de welkomstbonus op je rekening gestort?

Hoe gaan de energieprijzen zich op de langere termijn ontwikkelen?

Zoals het er nu naar uitziet, zullen we in de komende jaren ons gasverbruik naar nul moeten brengen. Vanuit de overheid zal hier beleid op gemaakt worden dat ervoor zorgt dat de gasprijzen snel zullen blijven stijgen. Nieuwbouwhuizen worden gasloos opgeleverd. We zullen alleen nog elektriciteit gebruiken om in onze energiebehoeftes te voorzien. De verwachtingen voor de elektriciteitsprijzen zien er anders uit dan die voor de gasprijzen. Steeds meer elektriciteit zal opgewekt worden uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast zullen steeds meer huizen zonnepanelen op het dak hebben. De verwachting is dat de elektriciteitsprijzen veel minder snel zullen stijgen en misschien wel stabiel zullen blijven richting 2025.

Tips om direct te besparen op de energiekosten

Je kunt ook nu al veel doen om te besparen op de energiekosten. Naast overstappen naar een goedkopere leverancier, kun je ook je verbruik verminderen. Je kunt ervoor kiezen om je huis extra te isoleren. Je kunt je spouwmuren, vloer en dak laten isoleren. Zeker in combinatie met kunststof kozijnen en tripple HR glas, levert dit een behoorlijke besparing op je gasverbruik op. De CV ketel hoeft namelijk veel minder te stoken om het huis warm te houden. Een goed geïsoleerd huis biedt ook de mogelijkheid om een warmtepomp te laten installeren. Een warmtepomp werkt op elektriciteit en neemt de taak van de gasgestookte CV ketel grotendeels of zelfs helemaal over. In een niet optimaal geïsoleerd huis is een warmtepomp niet efficiënt. Isoleren is dus het devies. Het installeren van zonnepanelen levert direct een besparing op de elektriciteitskosten. In combinatie met een warmtepomp is de besparing maximaal.

Klimaat en energietransitie

Het tegengaan van klimaatverandering en de bijbehorende energietransitie zullen de energieprijzen de komende tijd blijven beïnvloeden. Er zijn wereldwijd afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen. Landen zijn het nog niet met elkaar eens hoe dit precies moet gebeuren. Nationale belangen spelen een belangrijke rol. Hoe snel kan een economie zoals die van China of India de transitie maken van fossiel naar duurzaam? Wat betekent het voor de concurrentiepositie van de Europese Unie wanneer de Verenigde Staten niet zo’n haast maken met de energietransitie en hun industrie op fossiele brandstof laten draaien? De tijd zal het ons leren wat de energieprijzen de komende jaren zullen doen.