Per 1 januari 2024 zullen de energieprijzen van Eneco veranderen. De kale tarieven voor het variabele contract blijven op hetzelfde niveau, maar door nieuwe belastingtarieven en gestegen netbeheerkosten kunnen veel klanten toch hogere kosten verwachten. De stroomprijs zal iets lager uitvallen door de lagere belasting op stroom, terwijl de gasprijs juist zal stijgen. Voor meer gedetailleerde informatie over de tarieven, bekijk je de website van Eneco.

In 2024, Eneco’s energieprijzen zullen variëren. Terwijl de kale tarieven voor het variabele contract op hetzelfde niveau blijven, kunnen klanten hogere kosten verwachten door nieuwe belastingtarieven en gestegen netbeheerkosten voor stroom en gas. De stroomprijs zal iets dalen als gevolg van lagere belastingen op stroom, terwijl de gasprijs zal stijgen met 11,3 cent per kubieke meter. Deze veranderingen zijn mede het gevolg van het vervallen van het prijsplafond in het nieuwe jaar, waardoor huishoudens het volledige, in hun contract vermelde tarief moeten betalen. Meer informatie vind je op de website van Eneco.

BEKIJK AANBIEDING