In 2024, Eneco heeft haar tarieven voor warmte aangepast, met enkele belangrijke wijzigingen voor consumenten. Hier is een gedetailleerder overzicht van wat deze veranderingen inhouden:

Warmtetarieven in 2024

 1. Variabel Tarief per Gigajoule (GJ):
 • Eneco stelt het tarief per GJ vast op € 44,82, inclusief BTW.
 • Dit tarief is lager dan zowel het huidige prijsplafond van € 47,38 per GJ als het maximumtarief van € 46,69 per GJ dat door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor 2024 is vastgesteld.
 1. Vastrecht:
 • Het vastrecht voor 2024 is vastgesteld op € 606,72, wat ook onder het maximum van € 618,82 ligt, vastgesteld door de ACM.
 • De stijging in het vastrecht is te wijten aan hogere personeels- en materiaalkosten.
 1. Gemiddelde Maandelijkse Kosten:
 • Voor een gemiddeld verbruik van 28 GJ per jaar zullen de warmtekosten voor huishoudens naar verwachting met ongeveer €6,81 per maand stijgen. Dit is een verhoging in vergelijking met het tarief van het prijsplafond in 2023, dat door een meerderheid van de Eneco-klanten werd betaald.
 1. Overige Kosten:
 • Naast het variabele tarief en vastrecht, zijn er ook kosten voor het meettarief en de huur van de afleverset. Deze tarieven blijven gelijk in 2024.

Belangrijke Opmerkingen:

 • Niet-Meer-Dan-Anders Principe: Warmtetarieven worden vastgesteld op basis van het principe dat een warmteklant niet meer betaalt voor zijn warmte dan in een vergelijkbare situatie met een CV-ketel op gas.
 • Toetsing ACM: De tarieven van Eneco voor 2024 zijn gebaseerd op en blijven onder de wettelijk vastgestelde maximumtarieven door de ACM.

Waarom deze Veranderingen?

De aanpassingen in de tarieven zijn een reactie op de veranderende energiemarkt en de behoefte om warmte betaalbaar en duurzaam te houden. Het is een balans tussen het bieden van betrouwbare en duurzame warmtevoorziening en het dekken van de toenemende kosten voor onderhoud en personeel.

Hoe blijf je op de Hoogte?

Eneco informeert haar klanten persoonlijk over hun warmtetarieven voor 2024. Klanten kunnen deze informatie vinden via de Eneco app, Mijn Eneco, of op de website van Eneco. Voor persoonlijke vragen of meer gedetailleerde informatie over de tarieven, is het aan te raden contact op te nemen met de klantenservice van Eneco.

Dit overzicht geeft een algemene indicatie van de tarieven en wijzigingen die Eneco in 2024 heeft doorgevoerd. Voor specifieke vragen of omstandigheden is het echter altijd het beste om direct contact op te nemen met Eneco of hun website te bezoeken voor de meest actuele informatie.

BEKIJK AANBIEDING